The EU is preparing a plan to cut itself off from Russia's energy dependence. Finding a replacement for gas will be difficult [CZ]

Since the Russian invasion of Ukraine, which Moscow describes as a special military operation, Europe has found itself at an energy crossroads. The Member States of the European Union are struggling with high energy prices and are looking for a plan ...

EU chystá plán, jak se odstřihnout od energetické závislosti na Rusku. Najít náhradu za plyn bude složité

Členské státy Evropské unie čelí velké výzvě. Rychle totiž musí přijít na to, jak se zbavit závislosti na energetických surovinách z Ruska. Evropská unie plánuje zakázat do konce roku veškeré nákupy ruské ropy a později i plynu. Slibuje si tak zajistit dostatečnou soběstačnost od Ruska jako jedné z energetických velmocí. [1]

Rusku přináší prodej energetických surovin značný ekonomický vliv. Do země zpátky přitéká přibližně miliarda dolarů ročně, v přepočtu přibližně 230 miliard korun. Evropská unie se rozhodla pro radikální krok zejména po událostech, které se odehrály v ukrajinské Buči. Ruští vojáci zde zmasakrovali civilisty. Evropská unie má za to, že odběrem energií by podkopávala účinnost protiruských ekonomických sankcí.[2]

Kdo je na plynu nejvíc závislý?

Rusko dováží do EU přibližně 27 % ropy. Podle Eurostatu je ale spotřeba plynu v celé Evropské unii vyšší, téměř 40 %. V Česku je to víc jak dvojnásobek. Podle odborníků tak bude větší problém nalézt alternativní řešení pro dodávku zemního plynu než ropy.[3] Vybudování nezávislosti na ruské energetice tak může trvat i roky.

Rusko je dlouhodobě největším dodavatelem zemního plynu do Evropy. Česko a Lotyšsko jsou dvě země, které jsou na něm nejvíce závislé. Mají až 100 % spotřeby. Dalšími zeměmi, kde je míra závislosti také velká, je Maďarsko a Slovensko. [4] Pokud by došlo na nejhorší a začaly se postupně omezovat dodávky plynu. Postupovalo by se podle energetického zákona.

Nejdříve by došlo k omezení dodávek zákazníků, kteří mohou plyn nebo elektřinu nahradit jinými zdroji. Jako poslední by se odpojovaly domácnosti a kritická infrastruktura, která je klíčová pro chod společnosti a ekonomiky. Spadají do ní například nemocnice či jiné veřejné instituce.[5]

Nejlevnější, nejbezpečnější a nejčistší

Situace v tuzemsku je ale trochu odlišná než v jiných zemích. Stát ani české společnosti nenakupují plyn přímo od Gazpromu, který je největším ruským vývozcem zemního plynu na světě. Prodává ho ale různým zahraničním společnostem, které poté dodávají surovinu i na český trh. Podle odborníků tak hrozí scénář, že pokud nedostanou plyn ony, nedostane se ani na Česko. Podle dostupných dat jde přibližně o 150 firem, které mají uzavřený kontrakt s Gazpromem. [6]

Evropská komise připravila strategii s názvem REPowerEU, jak ukončit závislost Evropy na ruských fosilních palivech. Především chce urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie, zvýšit energetickou účinnost a mít dostatek úspor i na společné nákupy plynu od nových dodavatelů.[7]

Evropa potřebuje hlavně čas

Podle komise jde o nejlevnější, nejbezpečnější a nejčistší způsob, jak snížit závislost na ruském palivu. V první řadě ale musí investovat do infrastruktury a vybudovat potrubí, kterými mohou paliva proudit.[8] Strategie byla poprvé oznámena v březnu s deklarovaným cílem snížit dovoz ruského plynu do letošního roku až o dvě třetiny. Celá Evropa se nyní potýká s rostoucími náklady na energie, včetně domácností. Do roku 2030 by pak mělo dojít k úplnému odstavení od ruské energetiky.[9]

V návrhu se počítá s novou legislativou, která má v Evropě usnadnit výstavbu solárních a větrných elektráren. Vše ale bude chtít potřebný čas. Stavba solárních projektů může trvat až čtyři roky, větrných klidně i devět let. Důraz bude také kladen na kvalitní zateplení budov a přechod z kotlů pohánějící fosilní paliva na elektrická tepelná čerpadla. Taková zařízení dokážou absorbovat teplo ze vzduchu, země nebo vody v okolí budovy. [10]

BcA., Klára Kučerová, DiS.

 


She graduated from the Higher Professional School of Journalism and the University of Creative Communication in the field of Literary Creation. She has worked in a number of major Czech media houses such as Czech Television (Česká Televize) and Czech Radio (Český Rozhlas). Now she works at Seznam company as a storyteller. She has long been interested in psychological and sociological topics. She also monitors and writes about events in Ukraine, and she focuses on the impact of the Russian-Ukrainian war on the Czech Republic as well.

Topic

Link2Ukraine

Link2Ukraine is an independent source of analysis, news and expert opinion, written by academics, researchers, experts and journalist, and delivered direct to the public. Independent experts share their knowledge about Ukraine at a time when people need it (as the public space is full of fake news) in a way that all sources of the provided information are clearly specified.

© Všechna práva vyhrazena, Link2Ukraine