Найновішi статтi

Кібербезпека в Україні [ENG]

Стаття підсумовує та описує діяльність та проекти, здійснені та реалізовані в Укра-їні чеською неприбутковою організацією Team4Ukraine у 2019 році. Усі ці діяльності були охоплені субсидіями Вишеградського фонду.

Приватизація [RU]

Земельна реформа - одна з найважливіших цілей, оголошена Президентом України Володимиром Зеленським. Навіть якщо ми швидко подивимось, наскільки рішуче та послідовно уряд просуває ідею безкоштовного продажу землі в Україні, зрозу-міло, що це важливе питання. І саме ця тема викликає більшість суперечок і протес¬тів. Вільна торгівля землею повинна бути частиною так званої великої національної приватизації. Київ наміряний розпочати першу фазу цієї приватизації вже навесні 2020 року.