Experti a autoři článků

Budujeme odborný web, který se věnuje Ukrajině a jeho nedílnou součástí jsou renomovaní novináři, odborníci a akademici

Experti a autoři

PhDr. Daniel Herman

Historik, lektor českého jazyka a literatury

Vystudoval historii a obor pedagogicko-psychologického zaměření na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval studium na Université Le Mirail v Toulouse a Institut fűr internationale Politik und Wirtschaft v Hamburku. Rigorózní zkoušku na téma antisemitismus přelomu XIX. a XX. století obhájil na Filozofické fakultě Ostravské Univerzity. Publikoval v Literárních novinách a na internetových serverech kukatko.cz a showbiz.cz. Zajímá se o literaturu, dějiny filmu i divadla a úpolové sporty (trenér III. třídy v zápase). O kinematografii 70. let XX. století měl cyklus přednášek na Katedře dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty Ostravské Univerzity. Jako dobrovolník vyučoval český jazyk u krajanských komunit v Moldavsku a na Ukrajině. Od roku 2016 spolupracuje s Českým centrem v Kyjevě jako lektor českého jazyka.

Mgr. Barbora Navrátilová Machová, Ph.D.

Etnoložka a překladatelka

Vystudovala etnologii a slavistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se specializací na bulharský jazyk a literaturu, kterou rok a půl měla možnost rozvíjet na univerzitě v Sofii a dva semestry v Plovdivu (Bulharsko). Na univerzitě ve Skopje (Severní Makedonie) studovala makedonský jazyk a věnovala se výzkumu makedonské národní identity u pravoslavných i muslimských obyvatel země. Ve své disertační práci se zaměřila na každodenní život, ekonomické strategie a religiozitu vesnické komunity v horské oblasti v Severní Makedonii. Několik let v Brně učila češtinu pro cizince ze zemí mimo EU, věnuje se překladům a tlumočení z bulharštiny, přednáší na Ústavu evropské etnologie a Ústavu slavistiky FF MU předměty zaměřené na lidovou kulturu slovanských národů a obyvatel Balkánu. Dlouhodobě sleduje problematiku uprchlictví a pracovní migrace z (jiho)východní Evropy v ČR.

BcA. Klára Kučerová, DiS.

Novinářka a storytellerka

Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky obor žurnalistika a Vysokou školu kreativní komunikace obor literární tvorba. Pracovala v řadě velkých mediálních domů jako je Česká televize nebo Český rozhlas. Nyní působí ve společnosti Seznam jako storytellerka. Dlouhodobě se zajímá o psychologická a sociologická témata. Sleduje a píše také o dění na Ukrajině. Zabývá se ale i dopady rusko-ukrajinské války na Česko.

Pracuje a publikuje:

Seznam

Český Rozhlas

Markéta Svobodová

Studentka bakalářského studia žurnalistiky, FSV UK v Praze

Markéta Svobodová je studentkou žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK v Praze. V rámci svého studia se věnuje mezinárodním vztahům se zřetelem na východní Evropu. Jako dobrovolnice pomáhá v projektu „11 plus 1“ cizincům, kteří museli nebo chtěli opustit svou rodnou zemi a žít v České republice, s výukou českého jazyka. Za současné situace působí jako dobrovolnice v Kongresovém centru v Praze, kde pomáhá s hlídáním dětí ukrajinských uprchlíků.

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Vedoucí Katedry antropologie na FF ZČU Plzeň

Studoval obor etnologie v Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Humboldt-Universität Berlin a na Uniwersytetu Gdańskim. Jako vysokoškolský pedagog působil na Technische Universität Dresden, na Karlově univerzitě v Praze, na Univerzitě Pardubice, na Technické univerzitě Liberec a na Masarykově univerzitě v Brně. Více než deset let pracoval jako vědecký pracovník v Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde v Drážďanech. Absolvoval řadu studijních a výzkumných pobytů v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Od roku 2012 profesně pravidelně navštěvuje Ukrajinu a Bělorusko.

Maria Stroeva

Nezávislá novinářka se zaměřením na ekonomiku

Marie Stroeva se narodila a dlouhá leta žila v hlavním městě Ruské Federace Moskvě. Vystudovala žurnalistiku na Moskevské Státní Univerzitě M. V.  Lomonosova. Mnoho let pracovala v ruském státním televizním vysílání. Byla šéfredaktorkou zpravodajských a prognosticko-analytických pořadů. Od roku 2004 do roku 2014 byla hlavní redaktorkou denního živého zpravodajského vysílání na ruském televizním kanálu RBK. V roce 2014, po anexi Krymu, opustila Rusko. Několik let pak žila a pracovala na Ukrajině. V současné době žije v Čechách a je hlavní redarktorkou diskuzního pořadu “На самом деле: Россия” na ukrajinském televizním kanále “ДОМ”.

PhDr. Petr Pojman, Ph.D.

Politolog, koordinátor týmu a předseda Team4Ukraine

V roce 2002 nastoupil na Institut Mezinárodních Studií FSV Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval řadu studijních a výzkumných pobytů v Rusku, Bělorusku, Ukrajině a Velké Británii. V letech 2008-2009 působil v humanitárním projektu Charity ČR, Magdala, který pomáhá obětem obchodování s lidmi v ČR. Od r. 2010 působí jako nezávislý konzultant soukromého, státního a nevládního sektoru. V oblasti boje proti obchodu s lidmi a volebního pozorování spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V r. 2012 se se stal zakládajícím členem České kriminologické společnosti, a od r. 2013 je i členem jejího Výboru. V r. 2014 obhájil disertační práci, kde srovnával organizovaný zločin a jeho vztah k politice v Rusku a v Ukrajině. Petr Pojman působí na Ukrajině od r. 2014 v rámci projektů The Prague Security Studies Institute. Zaměřuje se na problematiku bezpečnosti, organizovaného zločinu a metod hybridní války. V r. 2015 založil neziskovou organizaci Team4Ukraine.

Bc. Martina Vítková

Studentka magisterského studia, katedra Antropologie FF, ZČU v Plzni

Martina Vítková studuje 5. rokem kulturní a sociální antropologii na Západočeské univerzitě v Plzni. V rámci bakalářské práce se zaměřila na antropologii turismu v souvislosti s kulturní změnou. Tématem její práce byl vliv turismu na lokální kulturu v horské lokalitě Pejo v italském regionu Trentino. Byla také součástí týmu v rámci výzkumného projektu zaměřeného (mimo jiné) na aktivity českých krajanských spolků na jižní Ukrajině a prováděla zde terénní výzkum.

Klára Trávníčková

Studentka bakalářského studia, FF UK v Praze

Klára Trávníčková studuje Východoevropská studia a Historii na Filozofické fakultě UK v Praze. Na jaře 2020 působila jako lektorka češtiny pro cizince v rámci Českého centra ve Lvově, podílela se na překladu ukrajinského pořadu Očima kultury o Ukrajině, psala na web My a Ukrajina a do časopisu Mezinárodní politika. Ve své bakalářské práci se chce věnovat kolektivní paměti ukrajinských imigrantů v Česku.