Monitoring a analýza

Nezávislí experti sdílejí na naší platformě své znalosti a poznatky o Ukrajině, což je důležité a potřebné především v době, kdy je veřejnost zahlcována přívalem fakenews a spoustou nevěrohodných zpráv. Původ námi publikovaných informací je vždy jasně specifikován.

Všechny publikované články jsou volně přístupné. Věříme, že šíření věrohodných informací je jedním ze základních stavebních kamenů fungování demokracie.

Naše fungování je spojeno a primárně financováno z dotačních zdrojů neziskové organizace Team4Ukraine. Nicméně, s vaší další finanční podporou můžeme fungovat ještě efektivněji, tj. můžeme ověřovat více informací, provádět více analýz komplexních problémů, zapojit více renomovaných expertů, apod. Máte-li zájem finančně přispět na naše aktivity, zde naleznete příslušné informace a údaje.

Naším cílem je:

  • Věrohodně informovat veřejnost o Ukrajině prostřednictvím textů jejichž autory jsou nezávislí renomovaní experti, akademici a novináři.
  • Vytvářet nezávislý zdroj informací bez komerčních a politických vlivů.
  • Podporovat akademiky (včetně těch začínající) v provádění jejich výzkumů, psaní a publikování jejich poznatků.