Ukrajinská železnice [RUS]

Ukrajinská železnice – Ukrzaliznicia – je již roky považována za neefektivní společnost. Pokusy o její reformu se objevují již řadu let. První plány na modernizaci jsou staré 25 let. Více o ukrajinské železnici se dočtete v našem článku.

Informace pro ukrajinské a české občany v ČR v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

V našem příspěvku naleznete přehledné shrnutí konkrétních možností, jak se zapojit do pomoci s ukrajinskými uprchlíky a odkazy na užitečné informace pro příchozí ukrajinské občany.

Recenze filmu: На миг оглянуться...

Film byl natočen v roce 1984 režisérem Vjačeslavem Kolegajevem a pochází z dílny Oděského filmového studia. Film pozbývá rétoriku velkých socialistických děl předchozího období. Explicitní význam díla je dán jeho nostalgií a snahou vymanit se ze stereotypu života.

Koronavirus a průběh očkování na Ukrajině [RU]

Ukrajina začala s přípravami na další očekávanou silnou vlnu covidu-19. Odborníci upozorňují na nezbytnost rychlého přijetí příslušných opatření, jinak by počet nakažených mohl prudce vzrůst ještě před začátkem podzimu. Země navíc trpí nedostatkem vakcín.

Češi v městském prostředí jižní Ukrajiny - díl 2.

Příspěvek navazuje na pojednání o přítomnosti české menšiny v Oděse v 19. století. Kromě sféry vysoké kultury představovalo další oblast, v níž na sebe oděští Češi svého času upozornili, pivovarnictví a školství. Za příklad významného českého pedagoga byl vzat Antonín Mikuláš Číla, propagátor sokolského hnutí a pozdější legionářský velitel. Zvláštního věhlasu taktéž doznala „Česko-slovanská carská továrna“ na dechové hudební nástroje českého podnikatele Josefa Šedivy. Po přerušení organizovaného krajanského života během sovětské éry došlo k jeho obnovení v 90. letech 20. století v již samostatné Ukrajině. Historie české menšiny v Oděse se více méně uzavřela roku 2015, kdy došlo ke kolektivní, českým státem organizované, migraci významné části oděských Čechů do ČR.

Oděská kinostudia a jejich tvorba pro děti a mládež v končící éře SSSR

Krátký exkurs do jednoho z nejstarších filmových studií na světě. Pohled na dětskou filmovou tvorbu sedmdesátých a osmdesátých let.

Češi v městském prostředí jižní Ukrajiny - díl 1.

Většina českých migrantů směřujících v 19. století na území dnešní Ukrajiny se usídlila v zemědělsky příhodných regionech její západní a jižní části. Nemalý počet vystěhovalců však nalezl uplatnění i v rozvíjejících se městských střediscích. Jedním z měst, v němž došlo k etablování českého krajanského života, byla také Oděsa, dnes milionová přístavní metropole nacházející se v jihozápadní části Ukrajiny. Příspěvek tematizuje přítomnost české menšiny ve městě z pozice stručného nástinu spolkového života a dále je připomenutím životního osudu patrně nejvýznamnější postavy českého původu z oblasti kultury, dlouholetého šéfdirigenta orchestru místního městského divadla a hudebního skladatele Josefa Přibíka.

Recenze filmu Astenický syndrom - díl 2.

Symbolika a komparace filmu Kiry Muratové. Malé ohlédnutí za filmem Astenický syndrom a stručný výklad jeho vizuálního poselství.

Recenze filmu: Astenický syndrom - díl 1.

Bizarní filmový opus první dámy ukrajinského filmu Kiry Muratové. Příběh lidí unavených životem, absurditou, apatií i sebou samými.

Ukrajinská migrace v průběhu dějin

Migrace je na Ukrajině významným společenským fenoménem zasahujícím do ekonomiky, mezilidských vztahů, vědy i umění. Článek shrnuje její historii a popisuje čtyři velké migrační vlny v období od 19. století až po současnost. Text z velké části vznikl na základě přednášky Ukrajinská emigrace doktorky Terezy Chlaňové, která působí na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy.