Latest articles

Oděská kinostudia a jejich tvorba pro děti a mládež v končící éře SSSR

Krátký exkurs do jednoho z nejstarších filmových studií na světě. Pohled na dětskou filmovou tvorbu sedmdesátých a osmdesátých let.

Češi v městském prostředí jižní Ukrajiny - díl 1.

Většina českých migrantů směřujících v 19. století na území dnešní Ukrajiny se usídlila v zemědělsky příhodných regionech její západní a jižní části. Nemalý počet vystěhovalců však nalezl uplatnění i v rozvíjejících se městských střediscích. Jedním z měst, v němž došlo k etablování českého krajanského života, byla také Oděsa, dnes milionová přístavní metropole nacházející se v jihozápadní části Ukrajiny. Příspěvek tematizuje přítomnost české menšiny ve městě z pozice stručného nástinu spolkového života a dále je připomenutím životního osudu patrně nejvýznamnější postavy českého původu z oblasti kultury, dlouholetého šéfdirigenta orchestru místního městského divadla a hudebního skladatele Josefa Přibíka.

Recenze filmu Astenický syndrom - díl 2.

Symbolika a komparace filmu Kiry Muratové. Malé ohlédnutí za filmem Astenický syndrom a stručný výklad jeho vizuálního poselství.

Recenze filmu: Astenický syndrom - díl 1.

Bizarní filmový opus první dámy ukrajinského filmu Kiry Muratové. Příběh lidí unavených životem, absurditou, apatií i sebou samými.

Energetická krize na Ukrajině [RU]

Od jara 2020 Ukrajinou otřásá bezprecedentní energetická krize. Hlavní příčinou je prudký pokles spotřeby elektřiny v kontextu všech omezení způsobených koronavirovou pandemií. Situaci zhoršuje obecně obtížná situace v ekonomice země. Současně, došlo na Ukrajině v posledních měsících k neřízenému nárůstu kapacity v oblasti „zelené“ energie.

Ukrajinská migrace v průběhu dějin

Migrace je na Ukrajině významným společenským fenoménem zasahujícím do ekonomiky, mezilidských vztahů, vědy i umění. Článek shrnuje její historii a popisuje čtyři velké migrační vlny v období od 19. století až po současnost. Text z velké části vznikl na základě přednášky Ukrajinská emigrace doktorky Terezy Chlaňové, která působí na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy.

Reforma zdravotnictví na Ukrajině [RU]

Na Ukrajině se řeší reforma zdravotnictví. To, co bylo započato za bývalé ministryně zdravotnictví Ulyany Suprunové, považuje současná vláda za nedomyšlené.

Hazardní business na Ukrajině [RU]

Ukrajina se chystá legalizovat hazardní hry. Administrativa prezidenta Zelenského očekává, že tento krok přinese dalších 9 miliard hřiven do státního rozpočtu. Nicméně, Ukrajinský parlament odmítl v rámci prvního pokusu schválit příslušný návrh zákona následkem silného lobby prodejců státních loterií. Právě oni se jeví být hlavními příjemci benefitů z „šedého“ hazardního průmyslu. Proti je také parlamentní opozice.

Kybernetická bezpečnost na Ukrajině [ENG]

Článek byl vyhotoven na základě získaných zkušeností, provedených analýz a výzkumů neziskovou organizací Team4Ukraine v rámci projektu zaměřeného na vzdělávání Ukrajinců v oblasti kyberbezpečnosti. Tento projek je financován z Višegradského fondu.

Návraty českých krajanů z Ukrajiny

Text vnikl na základě terénního výzkumu autorky ve vesnici Bohemka a zachycuje historii, život a zvyky českých krajanů v této ukrajinské vesnici. Článek zachycuje popis bohémské kultury, která je ovlivněna jak českými tradicemi, tak ukrajinským prostředím. V neposlední řadě jsou v textu popsány význam a role krajanských spolků v cizím prostředí.

Privatizace [RU]

Pozemková reforma je jedním z nejdůležitějších záměrů avizovaných ukrajinským prezidentem Vladimírem Zelenským. I když se jen letmo podíváme, jak důrazně a důsledně prosazuje vláda myšlenku volného prodeje půdy na Ukrajině, je jasné, že se jedná o zásadní téma. A právě toto téma vzbuzuje nejvíce sporů a protestů. Volný obchod půdy by měl být součástí tzv. velké národní privatizace. Kyjev hodlá s první etapou této privatizace začít již na jaře 2020.