Latest articles

Ukrajinská železnice [RUS]

Ukrajinská železnice – Ukrzaliznicia – je již roky považována za neefektivní společnost. Pokusy o její reformu se objevují již řadu let. První plány na modernizaci jsou staré 25 let. Více o ukrajinské železnici se dočtete v našem článku.

Snad lidé budou dál pomáhat uprchlíkům, doufají humanitární pracovníci

Vladimir Putin započal před třemi měsíci válku, kvůli které muselo podle Úřadu vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky opustit Ukrajinu několik milionů lidí. Vlny solidarity se uprchlíkům dostalo v Česku. Nebývalá materiální i finanční pomoc nemá v historii obdoby.

Spojené státy zakazují dovoz ruské ropy, Evropa podobné kroky plánuje

Vpád ruských vojsk na území Ukrajiny byl pro Západ ostrým budíčkem, po kterém se některé země rozhodly zakázat nebo omezit dovoz ruských nerostných surovin. Ruská federace patří mezi největší světové vývozce ropy a zemního plynu na světě, obchod s nerostnými surovinami hraje také jednu z hlavních rolí ruské ekonomiky. Embargo na ruská fosilní paliva si však mohly dovolit pouze země, které na nich nejsou plně závislé (Spojené státy). Evropa takové kroky zatím plánuje, v případě států Evropské unie bude proces odklonu od ruských zdrojů trvat necelou dekádu.

Ukrajinská ekonomika v době války [RUS]

Ruská vojenská invaze na Ukrajinu představuje pro ukrajinskou ekonomiku a průmysl, které se již v uplynulém desetiletí ocitly v těžké situaci, strašlivý šok. Více informací o současném stavu ukrajinské ekonomiky neleznete v našem článku.

Ukrajina vypnula některé proruské kanály včetně TV NASH Jevhenije Murajeva

Rada národní bezpečnosti Ukrajiny (RNBO) uvalila sankce na některé ukrajinské televizní kanály, mezi nimi i TV NASH exposlance a zakladatele stejnojmenné politické strany Jevhenije Murajeva. Tajemník Rady, Oleksiy Danilov, to oznámil 11. 2. 2022, hned po konci jednání Rady v Charkově. Uložené sankce počítají s pozastavením pozemního a satelitního vysílání sankciovaných stanic na pět let. Kanály vysílaly proruskou propagandu, některé z nich i ruské pořady, které jsou na Ukrajině zakázány. Murajevův televizní kanál NASH byl již v minulosti pokutován ukrajinskou Národní radou pro televizní a rozhlasové vysílání za šíření nenávistných a protiukrajinských projevů. Sankce navíc přicházejí krátce po tom, co byl Murajev britskými tajnými službami označen jako možný budoucí loutkový prezident ve službách Moskvy.

Informace pro ukrajinské a české občany v ČR v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

V našem příspěvku naleznete přehledné shrnutí konkrétních možností, jak se zapojit do pomoci s ukrajinskými uprchlíky a odkazy na užitečné informace pro příchozí ukrajinské občany.

Ukrajinští krajané a bolševici - díl I.

Čeští krajané byli druhou nejpočetnější krajanskou komunitou v ruské říši před vypuknutím 1. světové války. Přečtěte si více o jejím fungování a organizaci na počátku 19. století v našem článku.

Ukrajina a projekt "Velká výstavba" [RUS]

Projekt „Velká výstavba“ (ukrajinsky «Велике будівництво») je pro prezidenta Zelenského a jeho tým jedním z klíčových a pro tvorbu image rozhodujících projektů. V této souvislosti bylo v roce 2020 učiněno úřady velice kontroverzní rozhodnutí. 35 miliard hřiven z rozpočtového fondu COVID-19 bylo přesměrováno na výstavbu silnic. Více se dočtete v našem článku.

Rekordní úroda obilí na Ukrajině a přesto cena chleba roste [RUS]

Na Ukrajině dochází k výraznému růstu cen chleba a to nehledě na letošní rekordní úrodu obilí. Proč tomu tak je, se dočtete v našem článku.

Recenze filmu: На миг оглянуться...

Film byl natočen v roce 1984 režisérem Vjačeslavem Kolegajevem a pochází z dílny Oděského filmového studia. Film pozbývá rétoriku velkých socialistických děl předchozího období. Explicitní význam díla je dán jeho nostalgií a snahou vymanit se ze stereotypu života.

Penzijní reforma na Ukrajině [RU]

Od 1. července se na Ukrajině zvýšily důchody. Vláda prohlásila, že si důchodci odteď polepší. Za pozitivními prohlášeními se však ztrácí skutečnost, že průměrný důchod se zvýší celkově o pouhých 54 ukrajinských hřiven (tj. necelá 2 eura).

Koronavirus a průběh očkování na Ukrajině [RU]

Ukrajina začala s přípravami na další očekávanou silnou vlnu covidu-19. Odborníci upozorňují na nezbytnost rychlého přijetí příslušných opatření, jinak by počet nakažených mohl prudce vzrůst ještě před začátkem podzimu. Země navíc trpí nedostatkem vakcín.

Češi v městském prostředí jižní Ukrajiny - díl 2.

Příspěvek navazuje na pojednání o přítomnosti české menšiny v Oděse v 19. století. Kromě sféry vysoké kultury představovalo další oblast, v níž na sebe oděští Češi svého času upozornili, pivovarnictví a školství. Za příklad významného českého pedagoga byl vzat Antonín Mikuláš Číla, propagátor sokolského hnutí a pozdější legionářský velitel. Zvláštního věhlasu taktéž doznala „Česko-slovanská carská továrna“ na dechové hudební nástroje českého podnikatele Josefa Šedivy. Po přerušení organizovaného krajanského života během sovětské éry došlo k jeho obnovení v 90. letech 20. století v již samostatné Ukrajině. Historie české menšiny v Oděse se více méně uzavřela roku 2015, kdy došlo ke kolektivní, českým státem organizované, migraci významné části oděských Čechů do ČR.

Energetika na Ukrajině ve slepé uličce [RU]

Еnergetický sektor na Ukrajině se nachází ve slepé uličce. Jaderné i plynárenské odvětví vykazují špatné ukazatele. Spotřebitelé i výrobci již dlouho čekají na zásadní změny a jmenování nových kádrů do klíčových pozic. Zatím se však nedaří stávající situaci změnit.

Oděská kinostudia a jejich tvorba pro děti a mládež v končící éře SSSR

Krátký exkurs do jednoho z nejstarších filmových studií na světě. Pohled na dětskou filmovou tvorbu sedmdesátých a osmdesátých let.

Češi v městském prostředí jižní Ukrajiny - díl 1.

Většina českých migrantů směřujících v 19. století na území dnešní Ukrajiny se usídlila v zemědělsky příhodných regionech její západní a jižní části. Nemalý počet vystěhovalců však nalezl uplatnění i v rozvíjejících se městských střediscích. Jedním z měst, v němž došlo k etablování českého krajanského života, byla také Oděsa, dnes milionová přístavní metropole nacházející se v jihozápadní části Ukrajiny. Příspěvek tematizuje přítomnost české menšiny ve městě z pozice stručného nástinu spolkového života a dále je připomenutím životního osudu patrně nejvýznamnější postavy českého původu z oblasti kultury, dlouholetého šéfdirigenta orchestru místního městského divadla a hudebního skladatele Josefa Přibíka.

Recenze filmu Astenický syndrom - díl 2.

Symbolika a komparace filmu Kiry Muratové. Malé ohlédnutí za filmem Astenický syndrom a stručný výklad jeho vizuálního poselství.

Recenze filmu: Astenický syndrom - díl 1.

Bizarní filmový opus první dámy ukrajinského filmu Kiry Muratové. Příběh lidí unavených životem, absurditou, apatií i sebou samými.

Energetická krize na Ukrajině [RU]

Od jara 2020 Ukrajinou otřásá bezprecedentní energetická krize. Hlavní příčinou je prudký pokles spotřeby elektřiny v kontextu všech omezení způsobených koronavirovou pandemií. Situaci zhoršuje obecně obtížná situace v ekonomice země. Současně, došlo na Ukrajině v posledních měsících k neřízenému nárůstu kapacity v oblasti „zelené“ energie.

Ukrajinská migrace v průběhu dějin

Migrace je na Ukrajině významným společenským fenoménem zasahujícím do ekonomiky, mezilidských vztahů, vědy i umění. Článek shrnuje její historii a popisuje čtyři velké migrační vlny v období od 19. století až po současnost. Text z velké části vznikl na základě přednášky Ukrajinská emigrace doktorky Terezy Chlaňové, která působí na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy.

Reforma zdravotnictví na Ukrajině [RU]

Na Ukrajině se řeší reforma zdravotnictví. To, co bylo započato za bývalé ministryně zdravotnictví Ulyany Suprunové, považuje současná vláda za nedomyšlené.

Hazardní business na Ukrajině [RU]

Ukrajina se chystá legalizovat hazardní hry. Administrativa prezidenta Zelenského očekává, že tento krok přinese dalších 9 miliard hřiven do státního rozpočtu. Nicméně, Ukrajinský parlament odmítl v rámci prvního pokusu schválit příslušný návrh zákona následkem silného lobby prodejců státních loterií. Právě oni se jeví být hlavními příjemci benefitů z „šedého“ hazardního průmyslu. Proti je také parlamentní opozice.

Kybernetická bezpečnost na Ukrajině [ENG]

Článek byl vyhotoven na základě získaných zkušeností, provedených analýz a výzkumů neziskovou organizací Team4Ukraine v rámci projektu zaměřeného na vzdělávání Ukrajinců v oblasti kyberbezpečnosti. Tento projek je financován z Višegradského fondu.

Návraty českých krajanů z Ukrajiny

Text vnikl na základě terénního výzkumu autorky ve vesnici Bohemka a zachycuje historii, život a zvyky českých krajanů v této ukrajinské vesnici. Článek zachycuje popis bohémské kultury, která je ovlivněna jak českými tradicemi, tak ukrajinským prostředím. V neposlední řadě jsou v textu popsány význam a role krajanských spolků v cizím prostředí.

Privatizace [RU]

Pozemková reforma je jedním z nejdůležitějších záměrů avizovaných ukrajinským prezidentem Vladimírem Zelenským. I když se jen letmo podíváme, jak důrazně a důsledně prosazuje vláda myšlenku volného prodeje půdy na Ukrajině, je jasné, že se jedná o zásadní téma. A právě toto téma vzbuzuje nejvíce sporů a protestů. Volný obchod půdy by měl být součástí tzv. velké národní privatizace. Kyjev hodlá s první etapou této privatizace začít již na jaře 2020.